ציוד משקי

לפרטים ניתן לפנות למשרדנו
במספר : 077-2317294
או במייל : mainco@compactus.co.il

אוגרים

אחות אילמת

מוט עירוי

עגלות שירות

קופסאות פלסטיק

תאים שקופים unibox